18. maalis, 2018

Tämän kertaiseen pohdintaan lainaan yhden suomen merkittävän päihdetyöntekijän ja päihdetyön kehittäjän Kalervo Koskelan pohdintaa, joka kyllä on ajatuksena mielestäni hyvin samalla suunnalla kuin olemme El Caminon kanssa:

"Olen intuitiivisesti tiennyt, että sydämen tie on se kaikkein lähin käsite, joka kuvaa toipumista. Laitoin sen ryhmänkin (Päihderiippuvuuden hoito sydämen tielle) nimeen, vaikka tuskin koskaan sitä on käytetty näin painotetusti tässä asiassa. Nyt se kirkastuu upeasti japanilaisella käsitteellä, merkityksellä, KOKORO. Vastaavaa ei valitettavasti ole länsimaisissa kielissä.

Japaninkielessä on kolme "sydäntä" merkitsevää sanaa: shinzou tarkoittaa fyysistä elintä, ha-to on rakkauden sydän, mutta kokoroa on vaikea täysin selittää, koska se on kaikkea näitä eli se on sydämen, mielen ja hengen yhteys, kaiken sisäinen yhteys.

Toipuminen on syvimmältään kokoro. Sydämen, mielen ja hengen tulemista yhdeksi. Lopulta meillä on mahdollisuus olla kokonaisia, eheytyviä - kulkea kokoron, sydämen tietä. <3".

 

Mielestäni tässä pohdinnassa ollaan asian ytimessä, jos tarkastellaan toipumista, kuntoutumista tai kasvamista ihmisenä ylipäänsä. Kiitos Kalervo Koskela <3

 

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-

9. marras, 2017

 

El Camino –työskentelyssä lähdemme unelmien tutkiskeluun ajatuksella, että ihmisten unelmat eivät ole materiaa tai konkreettisia asioita ylipäänsä, vaan unelmamme ovat meidän sisäistä kaipuuta erityisesti jotain/joitain tunnetta/tunteita kohtaan. Tämän ajatusmallin kautta pääsemme myös uuteen tapaan suhtautua ”ulkoisiin tekijöihin”, eli mikäli jokin ”ulkoinen tekijä” estää/vaikeuttaa liialti unelmaamme, niin tiedostaessamme mitä tunnetta haemme, näin on helppo uudelleen asettaa unelma käyttäen tavoitteena samaa tunnetta, mutta käyttäen jotain tilanteeseen mahdollista keinoa saada kokea samaa tunnetta.

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-

28. elo, 2017

Erään tuntemani kyynikon innoittamana rupesin pohtimaan…

Mikäli ihminen välttämättä haluaa pitää kiinni seikoista, kuten esimerkiksi ettei unelmat toteudu, ulkoiset tekijät estävät tai ylipäänsä ei halua ottaa vastuuta omasta elämästään. Näissä tapauksissa aika ei ole vielä kypsä kyseiselle henkilölle aloittaa omaa El Camino kirjaa, vaan ensin on syytä saada apua näkökulman vaihtamiseen. On päästävä yli ulkoistamisesta ja otettava vastuu itse omista valinnoista. On mielestäni kiistämätön tosiasia, että jos asetamme itsellemme realistisia tavoitteita ja unelmia, on niihin pääsemisen edellytyksenä unelmiin ja tavoitteisiin linjassa olevat valinnat. Pitää muistaa, että joskus joutuu karsimaan kivojakin asioita pois, mikäli unelma on riittävän tärkeä sinulle…

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-

24. huhti, 2017

Taas heräsi tarve pohdiskella El Caminon kehittymisen vaiheita ja siinä havaitsin omien opintojen kautta, että vaikka tiedostinkin metodimme olevan ratkaisukeskeinen, niin silti yllätykseni oli suuri, kun ollessani ratkaisukeskeisen lyhytterapian (SFBT) koulutuksessa, tuli ilmi, että metodimme vaikuttaakin olevan lähes identtinen toimintamalliltaan ratkaisukeskeisen lyhytterapian toimintamallin kanssa.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian (SFBT) toimintamalli:

  • Vahvistaa toiveikkuutta
  • Varmistaa hyvän yhteistyön
  • Lisää luovuutta
  • Käytännöllinen ja luonnollinen lähestymistapa
  • Tehokas ajankäyttö
  • Mitattavissa
  • Voimaannuttava vaikutus asiakkaisiin
  • Tuloksiltaan vaikuttava
  • Yksinkertaista, mutta ei yksioikoista
  • On vastavuoroista ja saavutetut taidot ovat siirrettävissä

Tästä tietysti itse hyvin voimaantuneena lähdenkin tuomaan esiin jatkossa lisää El Camino:n terapeuttista puolta ja liitän mukaan edellä mainitun koulutuksen tuoman ratkaisukeskeisyyden syventävän sisällön käytäntöön.

Ps. Kuva liittyy asiaan ratkaisukeskeisyyden edeltäkävijän Youtube haastatteluvideon kautta, alla linkki kyseiseen tunnettuun katkelmaan Milton H. Ericksonin haasatteluista.

https://www.youtube.com/watch?v=-rH9v5JYmB4

 

-Ville Saresvirta, elämänhallinta pt-