2. touko, 2020

 

”Katse eteenpäin ja suupielet ylöspäin... teen vastoinkäymisistä voimaa. Mun pahin vastukseni kattoo peilistä mua, se haastaa ja aina pyrkii mun pään kääntämään…” - Elastinen

”Emmä tiiä. Ei mulla oo unelmia. Emmä osaa unelmoida. Emmä voi saada mitään sellasta mitä mä oikeesti haluan...” - Suomen nuoret

Olen oppinut, että me tarvitsemme voimaannuttavia sanoja innostamaan itseämme. Aina ei kuitenkaan riitä, että itse tsemppaa itseään, vaan ne kannustavat ja voimaannuttavat sanat tarvitsee kuulla ulkopuolelta. Elastisen sanoista on helppo ammentaa voimaa, mutta kuka voimauttaa silloin kun elämä koettelee ja tuntuu, ettei mikään auta? Kuka sanoo ne sanat, jolla vaikea vaihe käännetään uudeksi poluksi, kun koko elämä on mennyt uusiksi ja sun unelmat on murskana?

 

Toivossa on hyvä elää - pitää paikkansa!

 

”Vanhanaikainen” lääketieteen malli on yleinen ajattelumalli ongelmalähtöisessä auttamistyössä, jossa asiantuntija ratkaisee asiantuntijuudellaan asiakkaan ongelman. Tällöin asiakas on matkustajan paikalla, eikä itse ohjaamossa, jossa hänen kuuluisi olla omassa elämässään. Miten se vastuu palautetaan takaisin ohjaamoon?

Jokainen ihminen haluaa kuulua johonkin ja jokaisella ihmisellä on sisäinen intohimo toteuttaa itseään. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on asenne, joka auttaa keskustelemaan ongelmista myönteisellä tavalla, sekä lähestymään ongelmia rakentavasti ja pyrkimään rakentamaan ratkaisuja. Kunnioittaminen, ystävällisyys, optimismi ja leikkisyys eivät ole vain ammattiauttajien kykyjä, vaan jokaisen ihmisen olemassa olevia taitoja, joita voidaan edelleen kehittää paremmiksi, vaikka joka päivä.

Ratkaisukeskeinen terapia on voimavarasuuntautunut psykoterapeuttinen lähestymistapa, jonka avulla ratkaistaan ongelmia auttamalla ihmisiä miettimään miten he itse haluavat elämänsä laadun parantuvan ja löytämään itsestään voimavarat tarvittavien muutosten tekemiseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, voi olla juuri se toivon antaja, joka kykenee esittämään ne oikeat voimavarasuuntautuneet kysymykset juuri oikealla tavalla välittäen uskon toisen ihmisen sisäiseen hyvyyteen. Toivo on herännyt. Matka voi alkaa!

 

Keskiössä on aina asiakkaan voimaannuttaminen ja asiakkaan vahvuudet, mutta vastuu on kuitenkin meidän jokaisen omissa käsissämme lopulta.

On päästävä irti vanhanaikaisesta ajattelumallista, että joku muu; ehkä viranomainen, äiti, isä, sisko, veli, lääkäri, pappi, lukkari talonpoika tai talonmiehen kummin kaima ja loputon lista jedimestareita sekä muita hahmoja; tulee ja pelastaa. Ei tule. Vastuu on sun!

Ja vastuu on mun. Meidän tehtävämme aikuisina on viedä se tieto lapsillemme ja maamme nuorille, ettei vieläkään, kukaan voi tehdä puolesta, mutta tukea ja voimauttaa voi, jotta oikea suunta taas löytyy. Kyse on asenteista.

Kun ihmisen itsestään omaksuma näkemys on muuttumaton, hän uskoo älykkyytensä ja lahjojensa pysyvän aina samoina. Kasvun asenteen ominut puolestaan uskoo, että lahjoja ja älykkyyttä on mahdollista kehittää. Muuttumattomuuden asenne estää todellista eheytymistä tai menestymistä. Esimerkiksi lahjakas urheilija voi luulla menestyvänsä ilman ponnisteluja. Vastoinkäymisistä voi syyttää muita, kritiikin jättää huomiotta ja kokea toisten menestyksen uhkana.

Kun oppii avaamaan itsensä kasvun asenteelle, ymmärtää ettei menestys ole kiinni pelkästään synnynnäisestä lahjakkuudesta. Tällöin haasteet otetaan vastaan, ei anneta periksi, otetaan opiksi kritiikistä ja tehdään lujasti töitä sekä osataan innostua toisten menestyksestä. Ei anneta periksi! Tänä maailman aikana – emme saa antaa periksi, vaan menemme yhdessä eteenpäin!

 

Kouvolalainen El Camino Ry opastanut nuorten polkuja tavoitteisiin jo vuosia Kymenlaaksossa

 

Oma innostus ratkaisukeskeisyyteen juontaa El Camino -menetelmän kehittäjän Ville Saresvirran mukaansa tempaavasta innokkuudesta auttaa ihmisiä ratkaisukeskeisellä ja terapeuttisella työotteella. Ratkaisukeskeistä El Caminoa on käytetty menestyksekkäästi jo vuosia nuorisotyössä, josta hyvänä esimerkkinä yhteistyötä tekevä kouvolalainen Saviston Koti Oy sekä kuusankoskelaiset perhekodit Bertel ja Wolmar, jotka ovat myös El Camino -menetelmään perustuvia perhehoitoyksikköjä. Näistä hyvistä, joskin reaktiivisista kokemuksista on syntynyt tahtotila saada menetelmä ennaltaehkäisevänä myös varhaiskasvatuksen käyttöön.

Henkilökohtaisesti olen kiitollinen tästä matkasta El Camino Ry:n ydin ryhmälle ja erityisesti työyhteisöni Saviston Kodin henkilöstölle sekä kouluttajille Siria Instituutissa. Saviston Kodin ydin johto sekä erityisesti henkilöstö ovat inspiroineet rakentamaan ratkaisuja sekä mahdollistaneet ratkaisukeskeisen työotteen kehittämistä nuorten päihdetyössä. Kiitos kuuluu siis kaikille arjen sankareille, jotka ovat jaksaneet uskoa aina viimeiseen asti kaikkiin niihin nuoriin, joita kauttamme maailmalle on mennyt. Nöyrin kiitokseni etenkin kaikille näille nuorille, juuri heiltä olen oppinut eniten!

 

Ratkaisukeskinen El Camino menetelmä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tehostaa elämänhallintaa ja kykyä tehdä valintoja paremmin, ja tätä kautta parantaa mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteitaan ja unelmiaan. Menetelmän perustana on asiakkaan oma suunnitelma, joka kuvitetaan asiakkaan näkemyksen mukaan. Asiakas voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö, joka tarvitsee valmennusta vaiheeseen, josta halutaan eteenpäin. El Camino on progressiivinen matka tietoisuuteen ja läsnäoloon.

 

Valoa, iloa ja omien ydin unelmien löytymisen aikaa!

 

Myy Eronen

El Camino Ry

 

Kirjoittaja on sosiaalialan esimies, nuorten päihdetyöntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä elämänhallinta ja -taito ohjauksia & koulutuksia tuottavan El Camino -yhdistyksen yksi perustaja jäsen - tavallinen arjen kohtaaja.

26. maalis, 2019

Tutkiskelin ja pohdin workshop -työskentelyämme sekä työnohjaustilanteita ja muita yhteisöllisiä tilanteita, joissa pitäisi saada useita ihmisiä tuottamaan yhdessä yhteinen tavoite. Havaitsin, että itse asiassa me olemme alusta asti tehneet ensimmäisestä El Camino -yhdistyksen kokouksesta lähtien yhden merkittävän periaatteen mukaan omaa toimintasuunnitelmaamme. Ensimmäinen asia yhdistyksen perustamisessa oli etsiä kaikilta osallisilta jokin oma unelma. Unelma, joka olisi tavalla tai toisella linjassa myös yhdistyksen tavoitteiden kanssa. Ajatus lähti siitä, että on kaunis ajatus, että suuri yhteisö tekee työtä yhteisen tavoitteen eteen, mutta mietittyäni asiaa päädyin tulokseen, että eikö olisi aina varminta etsiä jokaiselta oma tavoite ja unelma joka olisi liitettävissä kyseisen ihmisen toimintaan siinä kyseisessä yhteisössä?! Se olisi samalla myös kannustin sen lisäksi, että tehdään jotain suurta yhdessä! Kuitenkin niin, ettei yksilön oma prosessi eteenpäin menossa pysähdy tai viivästy, vaan saataisiin totaalinen synergia ja energia yksilön tavoitteiden kuin myös yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Nyt toimiessani itse työnantajan roolissa sen lisäksi, että olen myös tehnyt työnohjausta El Caminolla ulkopuolisille, mielestäni lähtökohtaisesti ongelmat alkavat jo siitä, ettei aiemmin mainitsemaani synergiaa ole olemassa. Jääkö flow puuttumaan, koska jää tunne, että työntekijät ”takovat” omistajille tuottoa eikä olla yhteisen asian äärellä? Pahimmassa tapauksessa työntekijä ei tiedosta käytännössä koko suhteen rakennetta ja oman panoksensa arvoa kokonaisuudessa.

 

Kyse on perusasioista, ja työnohjauksellisesti voidaan tehdä hienoja kiemuroita tuloksen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi, mutta mikäli ei saada perusasioita selkiytettyä, onko hyödyllistä tehdä ”hienosäätöäkään”? Kaikkihan lähtee ruohonjuuri tasolta ja omasta innostumisesta ja tunteen palosta johonkin jotta se kuuluisa flow voi yhdessä syntyä. Yhdessä voidaan kehittää, kehittyä ja mennä eteenpäin hyödyntämällä yksilöiden vahvuuksia ja nostattamalla onnistumisen kokemuksia yhteisiksi tunnetiloiksi. Mitä tämä sitten vaatii? Kaiken sen esiin nostamisen ja luottamuksellisen sekä riittävän turvallisen ilmapiirin luomisen yhteisössä. EC workshop on ollut juuri tähän loistava työkalu ja muistuttanut siitä mistä todella kaikki alkoi. Kun uskot itseesi sekä vieressä olevaan, syntyy yhteistä hyvää. Anna hyvän kiertää ja uskalla unelmoida!

 

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-

18. maalis, 2018

Tämän kertaiseen pohdintaan lainaan yhden suomen merkittävän päihdetyöntekijän ja päihdetyön kehittäjän Kalervo Koskelan pohdintaa, joka kyllä on ajatuksena mielestäni hyvin samalla suunnalla kuin olemme El Caminon kanssa:

"Olen intuitiivisesti tiennyt, että sydämen tie on se kaikkein lähin käsite, joka kuvaa toipumista. Laitoin sen ryhmänkin (Päihderiippuvuuden hoito sydämen tielle) nimeen, vaikka tuskin koskaan sitä on käytetty näin painotetusti tässä asiassa. Nyt se kirkastuu upeasti japanilaisella käsitteellä, merkityksellä, KOKORO. Vastaavaa ei valitettavasti ole länsimaisissa kielissä.

Japaninkielessä on kolme "sydäntä" merkitsevää sanaa: shinzou tarkoittaa fyysistä elintä, ha-to on rakkauden sydän, mutta kokoroa on vaikea täysin selittää, koska se on kaikkea näitä eli se on sydämen, mielen ja hengen yhteys, kaiken sisäinen yhteys.

Toipuminen on syvimmältään kokoro. Sydämen, mielen ja hengen tulemista yhdeksi. Lopulta meillä on mahdollisuus olla kokonaisia, eheytyviä - kulkea kokoron, sydämen tietä. <3".

 

Mielestäni tässä pohdinnassa ollaan asian ytimessä, jos tarkastellaan toipumista, kuntoutumista tai kasvamista ihmisenä ylipäänsä. Kiitos Kalervo Koskela <3

 

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-

9. marras, 2017

 

El Camino –työskentelyssä lähdemme unelmien tutkiskeluun ajatuksella, että ihmisten unelmat eivät ole materiaa tai konkreettisia asioita ylipäänsä, vaan unelmamme ovat meidän sisäistä kaipuuta erityisesti jotain/joitain tunnetta/tunteita kohtaan. Tämän ajatusmallin kautta pääsemme myös uuteen tapaan suhtautua ”ulkoisiin tekijöihin”, eli mikäli jokin ”ulkoinen tekijä” estää/vaikeuttaa liialti unelmaamme, niin tiedostaessamme mitä tunnetta haemme, näin on helppo uudelleen asettaa unelma käyttäen tavoitteena samaa tunnetta, mutta käyttäen jotain tilanteeseen mahdollista keinoa saada kokea samaa tunnetta.

-J.V Saresvirta elämänhallinta pt-