El Camino® – tavoitekirjamenetelmä lyhyesti

Menetelmä on tarkoitettu kaikille ketkä haluavat tehostaa elämänhallintaa tai valinnan teko kykyä, ja näin kohentaa mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteitaan ja unelmiaan. Menetelmän perustana on asiakkaan oma suunnitelma, joka kuvitetaan asiakkaan näkemyksestä. Tekeminen itsessään on helppoa, ja saatavilla on valmiita itseohjaavia työkirjoja tähän tarkoitukseen. Ohjattuna saadaan syvennettyä asiakkaan omaa valinnan teon oppimista, minäkuvan eheyttämistä sekä kokonaisvaltaista elämänhallinnan oppimista.

Työkirjan ideana on saada rakennettua mieleen selkeä yhteys valintojen tärkeydestä tavoitteiden ja haaveiden saavuttamiseksi. Minäkuva eheytyy ohjatulla kirjanteko työskentelyllä ja unelmia haittaava käyttäytyminen vähenee. Kirjan tekeminen auttaa tiedostamaan omia vahvuuksia sekä opettaa säätelemään aktiivisuutta, niin ettei oma "liika" yrittäminen tuhoaisi unelmia ja tavoitteita toisilla sektoreilla. Menetelmä tehostaa myös voimavarojen käyttöä.

Ohjaajan työvälineeksi El Camino käy mikäli ohjaaja käy läpi ensin itse oman El Camino -elämänhallintaprosessin!

 

El Camino- tie tavoitteelliseen elämänhallintaan 

Menetelmän näkyvä ja nopea vaikutus perustuu käyttämiemme ohjausmenetelmien, ohjaajan asenteen sekä kirjatyöskentelyn RAS-järjestelmään vaikuttavista tekijöistä, jotka ovat esim. unelman käsittely omaa unelmaa kuvaavana sanana ja kuvana, kuvan leikkaamisella ja liimaamisella ja lopuksi vielä dialogin ja narratiivisen ohjauksen kautta luodaan tunnemuisti kyseisestä unelmasta.

Ohjaustilanne perustuu vapaaehtoisuuteen sekä luottamukseen. Ohjaajan on kyettävä antautumaan uskomaan asiakkaan sisäiseen hyvyyteen. Yhtenä tärkeimmistä ehdoista on ohjaajan elämänhallinta työskentelyn läpikäynti omalta osaltaan. Ohjaajan on myös kyettävä positiiviseen lähestymistapaan sekä sisäistettävä muutamia lyhytterapian osana olevia menetelmiä; lähinnä siis lyhytterapiaan liittyvistä periaatteista on tärkeää sisäistää yhdenkin intervention merkitys, ongelmapuheen rajaaminen samalla kuitenkin osaten etsiä elementtejä asiakkaan ongelmapuheesta sekä näkökulman vaihtamisen taito.

 

El Camino -info (nuorten päihdetyön yhteydessä kuvattu).

El Camino

Ystävällisin terveisin

Ville Saresvirta

https://www.facebook.com/elcamino.tie/

 

Puhelin: 045 349 73 81